Radiátor mérete

Hogyan kell a radiátor méretét meghatározni úgy, hogy megfelelő legyen a helység hőigénye?

A  radiátor mérete nagyon fontos, ezért annak a meghatározásához figyelembe kell venni a fűtendő helység méretét, az ablakok és ajtók számát, az épület elhelyezkedését és a helység hőszigetelését.

A radiátor mérete - és a további alapvető szempontok

  • Határozza meg a fűtendő helység térfogatát (m3-ben). Ehhez szorozza össze a helység hosszát, szélességét és magasságát.
  • Tegye hozzá az ablakok és ajtók méretét. Az ablakok és ajtók száma és mérete jelentősen befolyásolja a helyiség hőveszteségét, így fontos, hogy ezeket is figyelembe vegyük.
  • Vegye figyelembe az épület elhelyezkedését és az épületen belüli helyiség elhelyezkedését. Az északi oldalakon lévő helyiségeknek több hőenergiára van szükségük, mint a déli oldalon találhatóknak.
  • Értékelje a helység hőszigetelését. Minél jobb a helyiség szigetelése, annál kisebb radiátorméretre lehet szükség.
  • Használjon egy radiátor méret számító programot vagy táblázatot, amely segít meghatározni a megfelelő méretű radiátort a fűtendő helyiség alapján.

A radiátor méretének kiszámításához a következő képletet lehet használni:

Teljesítmény (W) = helyiség térfogata (m³) x hőveszteség (W/m³) x hőmérséklet-különbség (°C)

Az eredményül kapott teljesítmény (W) azt jelzi, hogy mekkora teljesítményű radiátorra lesz szükség a helyiség megfelelő fűtéséhez.

A hőmérséklet-különbség azt jelenti, hogy mekkora hőmérséklet különbséget szeretnénk elérni a helyiségben és a kívül lévő hőmérséklet között. Általában a 20°C-os szobahőmérsékletet célszerű megcélozni, míg a kívül lévő hőmérséklet változó lehet.

A hőveszteség azt jelzi, hogy mennyi hő szükséges ahhoz, hogy az adott helyiség hőmérséklete a kívánt szinten maradjon, figyelembe véve a helyiségben található tárgyak, a helyiség falainak anyagát és vastagságát, az ablakok és ajtók típusát, a szellőzést stb.

A hőveszteség kiszámításához többféle módszer is létezik, de általában az egyik leggyakrabban használt képlet a következő:

Hőveszteség (W/m³) = fajlagos hőveszteség (W/m²K) x hőátbocsátási tényező (U érték) x falfelület (m²) / helyiség térfogata (m³)

A fajlagos hőveszteség a helyiség falainak hőátbocsátási tulajdonságát jelzi, a hőátbocsátási tényező (U érték) az ablakok, ajtók és a helyiség falainak hőátbocsátási tulajdonságait összegezi, a falfelület pedig a helyiség falainak összfelülete. Az így kapott hőveszteség azt jelzi, hogy mennyi hő szükséges ahhoz, hogy az adott helyiség hőmérséklete a kívánt szinten maradjon.

A megfelelő radiátor mérete

Szükséges a helység mérete, a helyiségben lévő személyek száma, a helyiség tájolása, a helyiség hőszigetelése, az ablakok típusa és mennyisége, az ajtók típusa és mennyisége stb.

Az első lépés a helység hőigényének meghatározása. Ez alapján lehet kiszámolni, hogy mekkora teljesítményű radiátorra lesz szükség. A radiátor teljesítménye a hőleadási képességének mértékegysége, amely wattban kifejezve jelöli a radiátor által leadott hőmennyiséget.

A hőigény kiszámításához meg kell határozni a helyiség térfogatát és az adott helyiség hőveszteségét. A hőveszteség az a mennyiségű hő, amelyet a helyiségben található tárgyak és felületek elvesznek, vagyis az a hő, amelyet a radiátor pótolni kell.

Ezután meg kell határozni, hogy mekkora hőmérséklet-különbséget akarunk elérni a helyiségben és az általunk használt radiátor hőleadási képességének ismeretében ki tudjuk számolni, hogy mekkora teljesítményű radiátorra lesz szükségünk.

A radiátor méretének meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a nagyobb radiátor nagyobb teljesítményű, de nem biztos, hogy az adott helyiségben szükség van erre a teljesítményre. A helyiség adottságaihoz és az előzőleg kiszámolt hőigényhez igazodva kell kiválasztani a megfelelő méretű radiátort.

Fontos, hogy a radiátor mérete és teljesítménye optimálisan legyen megválasztva, mivel a túl kicsi radiátor nem fog elegendő hőt leadni, míg a túl nagy radiátor feleslegesen fog energiát fogyasztani, ami növeli a fűtési költségeket.